Miquel Pujadó ha escrit, compost i adaptat unes 300 cançons al llarg de la seva carrera artística, per a ell 
Read more