La guerra dels mots

Conte publicat a la revista Cavall Fort n. 1119 (març 2009)