DIARI DE TERRASSA. Article sobre actuacions a l’estranger. 2012.